BRACEWOOD | KERFED LINING

BRACEWOOD | KERFED LINING

Καμαρόξυλο ερυθρελάτης
BRACEWOOD | KERFED LINING
7,00 €
Πατούρα τριγωνική από κέδρο
Cedar traditional kerfed lining
BRACEWOOD | KERFED LINING
6,50 €
Πατούρα από μαόνι στρογγυλεμένη
Mahogany rounded kerfed linings
BRACEWOOD | KERFED LINING
4,00 €
Πατούρα από σαπέλι τριγωνική
Sapeli traditional kerfed linings
BRACEWOOD | KERFED LINING
5,00 €
Πατούρα από έλατο
Spruce kerfed lining
BRACEWOOD | KERFED LINING
3,50 €