WOOD STRIPS | BINDING

WOOD STRIPS | BINDING

binding από σφένδαμο για σκάφος κιθάρας
binding από σφένδαμο για σκάφος κιθάρας
WOOD STRIPS | BINDING
2,50 €
Πηχάκι από σφένδαμο για την ταστιέρα
Maple purfling
WOOD STRIPS | BINDING
2,00 €
binding από σαπέλι για σκάφος κιθάρας
binding από σαπέλι για σκάφος κιθάρας
WOOD STRIPS | BINDING
2,50 €
Πηχάκι από σαπέλι για την ταστιέρα
Πηχάκι από σαπέλι για την ταστιέρα
WOOD STRIPS | BINDING
2,00 €