WOOD INLAYS 0,6mm thickness

WOOD INLAYS 0,6mm thickness

Ξύλινο φιλέτο μαύρο
Black inlay
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
4,00 €
Ξύλινο φιλέτο μαύρο 5mm
Black inlay 5mm
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
6,00 €
Ξύλινο φιλέτο μπλε
Blue veneer wood inlay
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
4,00 €
Ξύλινο φιλέτο bubinga
Bubinga wood inlay
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
2,88 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 748 [κύκλος διαμέτρου 70cm]
Curved inlay No 748 [circle diameter 70cm]
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 789 [κύκλος διαμέτρου 70cm]
Curved inlay No 789 [circle diameter 70cm]
Ξύλινο φιλέτο πράσινο
Green veneer wood inlay
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 326
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
0,70 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 327
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
0,95 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 328
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
0,80 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 329
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
1,10 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 330
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
2,05 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 333
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
0,90 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 334
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
1,15 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 335
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
1,20 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 336
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
0,95 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 337
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
0,90 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 338
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
0,95 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 339
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
2,30 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 340
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
1,60 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 361
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
3,40 €
Φιλέτο μαρκετερί 369
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
2,05 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 370
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
2,40 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 373
Inlay 373
WOOD INLAYS 0,6mm thickness
6,80 €
Page 1 of 2