ΤΑΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΑΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Φλαμούρι για τάκο λαούτου
ΤΑΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
4,00 €
Φλαμούρι για τάκο μπαγλαμά
ΤΑΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
2,00 €
Φλαμούρι για τάκο μπουζουκιού
ΤΑΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
3,00 €
Linden blank for oud heel block
ΤΑΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
4,00 €
Φλαμούρι για τάκο τζουρά
ΤΑΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
3,00 €