ΚΟΛΛΕΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

Δείτε εδώ κόλλες οργανοποιίας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΞΥΛΟΥ

Titebond Glue Original 237ml
7,00 €
Titebond κόλλα
52,00 €
Κόλλα οργανοποιίας
12,00 €
Titebond® Glue Original 946 ml. Ειδική κόλλα ξύλου
21,00 €
Titebond® II Premium Wood Glue. 473ml. Ειδική μή τοξική κόλλα ξύλου
20,00 €