ΚΟΛΛΕΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΚΟΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΞΥΛΟΥ

Titebond® Glue III Ultimate 473 ml αδιάβροχη οικολογική κόλλα ξύλου
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΞΥΛΟΥ
19,00 €
Titebond Glue Original 237ml
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΞΥΛΟΥ
7,00 €
Titebond κόλλα
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΞΥΛΟΥ
52,00 €
Κόλλα οργανοποιίας
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΞΥΛΟΥ
12,00 €
Titebond® Glue Original 946 ml. Ειδική κόλλα ξύλου
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΞΥΛΟΥ
21,00 €
Titebond® II Premium Wood Glue. 473ml. Ειδική μή τοξική κόλλα ξύλου
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΞΥΛΟΥ
20,00 €