ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ

Pvc ειδική ταινία για κόλληση καπλαμάδων
ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ
1,00 €
Ταινία masking
ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ
1,00 €
Χάρτωμα χωρίς τρύπες
ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ
4,00 €