ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ πάχους 0,6mm

ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

Ξύλινο φιλέτο κίτρινο
Yellow wood veneer inlay
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
4,00 €
Ξύλινο φιλέτο κόκκινο
Red veneer wood inlay
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
4,00 €
Ξύλινο φιλέτο μαύρο
Black inlay
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
4,00 €
Ξύλινο φιλέτο μαύρο 5mm
Black inlay 5mm
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
6,00 €
Ξύλινο φιλέτο μπλε
Blue veneer wood inlay
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
4,00 €
Ξύλινο φιλέτο μωβ
Purple veneer wood inlay
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
4,00 €
Ξύλινο φιλέτο πράσινο
Green veneer wood inlay
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
4,00 €
Ξύλινο φιλέτο σφένδαμος
Maple wood inlay
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
2,88 €
Ξύλινο φιλέτο bubinga
Bubinga wood inlay
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
2,88 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 325
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
0,95 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 326
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
0,70 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 327
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
0,95 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 328
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
0,80 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 329
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
1,10 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 330
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
2,05 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 333
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
0,90 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 334
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
1,15 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 335
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
1,20 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 336
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
0,95 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 337
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
0,90 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 338
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
0,95 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 339
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
2,30 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 340
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
1,60 €
Ξύλινο φιλέτο μαρκετερί 341
ΦΙΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
1,05 €
Σελίδα 1 από 2