ΞΥΛΑ DIY ΣΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ - ΚΟΜΜΑΤΙΑ.

ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ | ΜΑΚΕΤΕΣ

ΞΥΛΑ DIY | ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ

Ξύλο bubinga σε κομμάτια
ΞΥΛΑ DIY | ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
4,00 €
Ξύλο ζεμπρανο σε κομμάτια
ΞΥΛΑ DIY | ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
2,00 €
Ξύλο αμπούρα σε κομμάτια
ΞΥΛΑ DIY | ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
2,00 €
Ξύλο βέγκε σε κομμάτια
ΞΥΛΑ DIY | ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
3,00 €
Ξύλο δρυς σε κομμάτια
ΞΥΛΑ DIY | ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
2,00 €
Ξύλο ιρόκο σε κομμάτια
ΞΥΛΑ DIY | ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
2,00 €
Ξύλο καρυδιά Αμερικής σε κομμάτια
ΞΥΛΑ DIY | ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
3,00 €
Ξύλο καρυδιά Ελληνική σε κομμάτια
ΞΥΛΑ DIY | ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
2,00 €
Ξύλο κερασιά σε κομμάτια
ΞΥΛΑ DIY | ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
2,00 €
Ξύλο παλύσανδρος σε κομμάτια
ΞΥΛΑ DIY | ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
2,00 €
Ξύλο παντούκ σε κομμάτια
ΞΥΛΑ DIY | ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
3,00 €
Ξύλο σαπέλι σε κομμάτια
ΞΥΛΑ DIY | ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
2,00 €
Ξύλο σφένδαμος σε κομμάτια
ΞΥΛΑ DIY | ΧΑΡΑΞΗ | LASER | ΓΥΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
2,00 €