ΚΟΛΛΕΣ | ΛΟΥΣΤΡΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΟΛΛΕΣ | ΛΟΥΣΤΡΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

Titebond Glue Original 237ml
ΚΟΛΛΕΣ | ΛΟΥΣΤΡΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ
7,00 €
Titebond κόλλα
ΚΟΛΛΕΣ | ΛΟΥΣΤΡΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ
52,00 €
Κόλλα οργανοποιίας
ΚΟΛΛΕΣ | ΛΟΥΣΤΡΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ
12,00 €
Titebond® Glue Original 946 ml. Ειδική κόλλα ξύλου
ΚΟΛΛΕΣ | ΛΟΥΣΤΡΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ
21,00 €
Γομαλάκα - Shellac
ΚΟΛΛΕΣ | ΛΟΥΣΤΡΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ
5,00 €
Ψαρόκολλα
Fish glue
ΚΟΛΛΕΣ | ΛΟΥΣΤΡΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ
4,00 €