ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

Φιλέτα άσπρα ασετονούχα 0,4mm
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
2,50 €
Φιλέτα μαύρα ασετονούχα 0,4mm
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
2,50 €
Abalone pearl celluloid binding
Φιλέτο abalone περλέ
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
6,00 €
Φιλέτο άσπρο περλέ ασετονούχο
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
10,00 €
Φιλέτο άσπρο περλέ
White pearl celluloid binding inlay
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
3,00 €
Φιλέτο άσπρο περλέ
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
2,00 €
Φιλέτο άσπρο συνθετικό
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
6,00 €
Tiger vein pearl celluloid binding
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
6,50 €
Φιλέτο κόκκινο περλέ ασετονούχο
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
10,00 €
Φιλέτο κόκκινο περλέ ασετονούχο
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
3,00 €
Φιλέτο κόκκινο περλέ ασετονούχο
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
6,00 €
Φιλέτο κόκκινο περλέ ασετονούχο
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
6,50 €
Φιλέτο μαύρο περλέ ασετονούχο
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
10,00 €
Φιλέτο μαύρο περλέ ασετονούχο
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
6,00 €
Φιλέτο μαύρο συνθετικό
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
6,00 €
Φιλέτο μαύρο συνθετικό
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
3,00 €
Φιλέτο μπλε περλέ ασετονούχο
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
3,00 €
Φιλέτο μπλε περλέ ασετονούχο
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
6,50 €
Φιλέτο μωβ περλέ ασετονούχο
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
6,50 €
Φιλέτο σε χρώμα ελεφαντόδοντου συνθετικό
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
8,00 €
Φιλέτο σε χρώμα ελεφαντόδοντου συνθετικό
ΑΣΕΤΟΝΟΥΧΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
6,00 €