ΧΟΡΔΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΔΙΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΧΟΡΔΕΣ | ΧΟΡΔΙΕΡΕΣ

Χορδές 6χορδου μπουζουκιού
Strings for 3 course bouzouki and tzouras
5,50 €
Χορδές 8χορδου μπουζουκιού
Strings for 4 course bouzouki
6,50 €
Χορδές μπαγλαμά
Strings for baglamas
5,50 €
Χορδές ποντιακής λύρας
Strings for pontic lyra
8,50 €
Χορδιέρα μπαγλαμά - τζουρά
Tailpiece for baglamas - tzouras
3,00 €
Χορδιέρα μπουζουκιού | μαντολίνου
Χορδιέρα μπουζουκιού | μαντολίνου
3,00 €
Χορδιέρα μπουζουκιού - τζουρά - μαντολίνου
Χορδιέρα μπουζουκιού - τζουρά - μαντολίνου
3,00 €