ΚΟΚΑΛΑ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΑ - ΚΑΒΑΛΑΡΗ

ΚΟΚΑΛΑ

Bone saddle
κόκαλο 5mm για επάνω καβαλάρη