ΟΣΤΡΑΚΑ ΡΟΜΒΟΙ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

ΟΣΤΡΑΚΑ ΡΟΜΒΟΙ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ | ΚΟΜΜΑΤΙΑ

Όστρακο λευκό περλέ white mother of pearl
ΟΣΤΡΑΚΑ ΡΟΜΒΟΙ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ | ΚΟΜΜΑΤΙΑ
8,00 €
Όστρακο ρόμβος paua
ΟΣΤΡΑΚΑ ΡΟΜΒΟΙ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ | ΚΟΜΜΑΤΙΑ
17,00 €
Όστρακο ρόμβος λευκό
ΟΣΤΡΑΚΑ ΡΟΜΒΟΙ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ | ΚΟΜΜΑΤΙΑ
7,00 €
Όστρακο τετράγωνο paua
ΟΣΤΡΑΚΑ ΡΟΜΒΟΙ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ | ΚΟΜΜΑΤΙΑ
15,00 €
Όστρακο τετράγωνο λευκό
ΟΣΤΡΑΚΑ ΡΟΜΒΟΙ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ | ΚΟΜΜΑΤΙΑ
15,00 €