ΤΑΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΑΣΤΑ

Τάστα κιθάρας | μπάσου 0,5mm  MEDIUM
Τάστα | Fretwire
Τάστα κιθάρας | μπάσου 0,5mm JUMBO
Τάστα | Fretwire
Τάστα κιθάρας | μπάσου 0,63mm  MEDIUM
Τάστα | Fretwire
Τάστα κιθάρας | μπάσου 0,63mm JUMBO
Τάστα | Fretwire
Τάστα μπουζουκιού
Nickel silver fretwire for bouzouki
Τάστα μπουζουκιού
Nickel silver fretwire for bouzouki
Τάστα μπουζουκιού
Nickel silver fretwire for bouzouki