ΒΕΡΓΕΣ | TRUSS RODS

ΒΕΡΓΕΣ | TRUSS RODS

Double action truss rod
ΒΕΡΓΕΣ | TRUSS RODS
9,00 €
Βέργα διπλής κατεύθυνσης για μάνικα μουσικών οργάνων
ΒΕΡΓΕΣ | TRUSS RODS
9,00 €
Βέργα διπλής κατεύθυνσης για μανίκι μουσικών οργάνων
ΒΕΡΓΕΣ | TRUSS RODS
9,00 €