ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ

binding από σαπέλι για σκάφος κιθάρας
binding από σαπέλι για σκάφος κιθάρας
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
2,50 €
Πηχάκι από σαπέλι για την ταστιέρα
Πηχάκι από σαπέλι για την ταστιέρα
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
2,00 €
binding από σφένδαμο για σκάφος κιθάρας
binding από σφένδαμο για σκάφος κιθάρας
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
2,50 €
Πηχάκι από σφένδαμο για την ταστιέρα
Maple purfling
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
2,00 €
Πριόνι Back Saw Powergrip για χάραγμα τάστων
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
24,00 €
Πριόνι Dozuki Mini Fine 150 - crosscut για χάραγμα ταστιέρας
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
35,00 €
prioni-hosco
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
23,00 €
fret_file_set.jpg
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
60,00 €
μανίκι neck-through ηλ.κιθάρας - μπάσου
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
50,00 €
μανίκι neck-through ηλ.κιθάρας - μπάσου
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
50,00 €
μανίκι neck-through ηλ.κιθάρας - μπάσου
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
60,00 €
μανίκι neck-through ηλ.κιθάρας - μπάσου
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
60,00 €
Σετ για μανίκι  κιθάρας | ηλ.κιθάρας | ηλ.μπάσου από σαπέλι
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
17,00 €
Σετ για μανίκι  κιθάρας | ηλ.κιθάρας | ηλ.μπάσου από σαπέλι
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
22,00 €
Σετ για μανίκι  κιθάρας | ηλ.κιθάρας | ηλ.μπάσου από σαπέλι
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
32,00 €
μανίκι κιθάρας από φλαμούρι
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
17,00 €
Κατασκευή λαιμός κιθάρας από φλαμούρι
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
22,00 €
μπράτσο κιθάρας από φλαμούρι
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
32,00 €
Plastic Side Dot Material
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
1,90 €
Συνθετικά άσπρα σημάδια για το πλάι της ταστιέρας
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
1,90 €
Plastic Side Dot Material
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
1,90 €
Συνθετικά μαύρα σημάδια για το πλάι της ταστιέρας
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
1,90 €
Σφένδαμος top ηλ. κιθάρας
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
25,00 €
Σφένδαμος top ηλ. μπάσου
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΜΠΑΣΟ
28,00 €
Σελίδα 3 από 6