ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΤΖΟΥΡΑ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΤΖΟΥΡΑΣ

Φλαμούρι για τάκο μπουζουκιού
3,00 €
Φλαμούρι για τάκο τζουρά
3,00 €
Χάρτωμα μεταλλικό κόκκινο για μπουζούκι
4,00 €
Χάρτωμα μεταλλικό χρυσαφί για μπουζουκι
5,00 €
Χορδές 6χορδου μπουζουκιού
Strings for 3 course bouzouki and tzouras
5,50 €
Χορδές 8χορδου μπουζουκιού
Strings for 4 course bouzouki
6,50 €
Χορδιέρα μπαγλαμά - τζουρά
Tailpiece for baglamas - tzouras
3,00 €
Χορδιέρα μπουζουκιού | μαντολίνου
Χορδιέρα μπουζουκιού | μαντολίνου
3,00 €
Χορδιέρα μπουζουκιού - τζουρά - μαντολίνου
Χορδιέρα μπουζουκιού - τζουρά - μαντολίνου
3,00 €
Ψαρόκολλα
Fish glue
4,00 €
Σελίδα 9 από 9