ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΤΖΟΥΡΑ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΤΖΟΥΡΑΣ

Spanish cedar
Ισπανικος αρωματικός κέδρος
15,00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Καλούπι 3χορδου μπουζουκιού
3 course bouzouki form
76,00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Καλούπι 4χορδου μπουζουκιού
4 course bouzouki form
90,00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Καλούπι τζουρά
Tzouras form
53,00 €
Καμαρόξυλο ερυθρελάτης
7,00 €
Σελίδα 3 από 9