ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΤΖΟΥΡΑ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΤΖΟΥΡΑΣ

Πριόνι Back Saw Powergrip για χάραγμα τάστων
24,00 €
Πηχάκι από σφένδαμο για την ταστιέρα
Maple purfling
2,00 €
Πηχάκι από σαπέλι για την ταστιέρα
Πηχάκι από σαπέλι για την ταστιέρα
2,00 €
Πατούρα από σαπέλι τριγωνική
Sapeli traditional kerfed linings
5,00 €
Πατούρα από μαόνι στρογγυλεμένη
Mahogany rounded kerfed linings
4,00 €
Πατούρα τριγωνική από κέδρο
Cedar traditional kerfed lining
6,50 €
Παλύσανδρος Ινδιών για για γέφυρα-καβαλάρη
Indian rosewood bridge blank
8,00 €
Όστρακο τετράγωνο λευκό
15,00 €
Όστρακο τετράγωνο paua
15,00 €
Όστρακο ρόμβος λευκό
7,00 €
Όστρακο ρόμβος paua
17,00 €
Σελίδα 4 από 9