ΓΕΦΥΡΑ | ΧΟΡΔΙΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΕΦΥΡΑ | ΧΟΡΔΙΕΡΑ

Γέφυρα ακουστικής κιθάρας από παλύσανδρο Ινδιών
9,50 €
Ξύλο εβένου για χάντρες κομπολογιού
1,25 €
Έβενος για λαβή μαχαιριού, χάντρες ή για τόρνο
2,60 €
Παλύσανδρος Ινδιών για για γέφυρα-καβαλάρη
Indian rosewood bridge blank
8,00 €
Χορδιέρα ποντιακής λύρας από έβενο
3,00 €
Χορδιέρα ποντιακής λύρας από παλύσανδρο
3,00 €