ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ

ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ

Έτοιμο μανίκι 3χορδου μπουζουκιού, τζουρά
Ready made neck for 3cource bouzouki | tzouras
42,00 €
Έτοιμο μανίκι 4χορδου μπουζουκιού
Ready made neck for 4cource bouzouki
45,00 €
Spanish cedar
Ισπανικος αρωματικός κέδρος
15,00 €
Καράουλο - Κλειδιέρα από σαπέλι
5,00 €
Καράουλο - κλειδιέρα από σαπέλι με στρώση από ξύλο
Sapeli laminated headstock blank
7,00 €
Καράουλο - Κλειδιέρα από φλαμούρι
5,00 €
Κόντρα από wenge
3,50 €
Κόντρα από wenge
4,50 €
μανίκι λαούτου
17,00 €
Σελίδα 1 από 2