ΞΥΛΙΝΑ ΠΗΧΑΚΙΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ | BINDING

ΞΥΛΙΝΑ ΠΗΧΑΚΙΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ | BINDING

binding από σαπέλι για σκάφος κιθάρας
binding από σαπέλι για σκάφος κιθάρας
ΞΥΛΙΝΑ ΠΗΧΑΚΙΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ | BINDING
2,50 €
Πηχάκι από σαπέλι για την ταστιέρα
Πηχάκι από σαπέλι για την ταστιέρα
ΞΥΛΙΝΑ ΠΗΧΑΚΙΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ | BINDING
2,00 €
binding από σφένδαμο για σκάφος κιθάρας
binding από σφένδαμο για σκάφος κιθάρας
ΞΥΛΙΝΑ ΠΗΧΑΚΙΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ | BINDING
2,50 €
Πηχάκι από σφένδαμο για την ταστιέρα
Maple purfling
ΞΥΛΙΝΑ ΠΗΧΑΚΙΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ | BINDING
2,00 €