ΤΑΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΑΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Φλαμούρι για τάκο λαούτου
4,00 €
Φλαμούρι για τάκο μπαγλαμά
2,00 €
Φλαμούρι για τάκο μπουζουκιού
3,00 €
Linden blank for oud heel block
4,00 €
Φλαμούρι για τάκο τζουρά
3,00 €