ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ

Ξύλινο φιλέτο κίτρινο
Yellow wood veneer inlay
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
4,00 €
Ξύλινο φιλέτο κόκκινο
Red veneer wood inlay
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
4,00 €
Ξύλινο φιλέτο μαύρο
Black inlay
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
4,00 €
Ξύλινο φιλέτο μαύρο 5mm
Black inlay 5mm
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
6,00 €
Ξύλινο φιλέτο μπλε
Blue veneer wood inlay
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
4,00 €
Ξύλινο φιλέτο μωβ
Purple veneer wood inlay
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
4,00 €
Ξύλινο φιλέτο πράσινο
Green veneer wood inlay
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
4,00 €
Ξύλινο φιλέτο σφένδαμος
Maple wood inlay
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
2,88 €
Ξύλινο φιλέτο bubinga
Bubinga wood inlay
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
2,88 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 490
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
1,65 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 566
Violin purfling. Black fiber-maple-black fiber
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 681
Purfling1.5mm
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 682
Purfling No 682
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
1,50 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 683
Purfling Νο 683
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
1,75 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 684
Purfling No 684
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
2,36 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 685
Purfling No 685
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 686
Purfling No 686
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 689
Purfling No 689
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 690
Purfling No 690
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
2,50 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 691
Purfling No 691
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
2,65 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 692
Purfling No 692
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
2,40 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 693
Purfling No 693
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
5,00 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 694
Purfling No 694
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
1,50 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 696
Purfling No 696
ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΙΑ
1,25 €
Σελίδα 1 από 2