ΓΕΦΥΡΑ | ΧΟΡΔΙΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΕΦΥΡΑ | ΧΟΡΔΙΕΡΑ

Έβενος για λαβή μαχαιριού, χάντρες ή για τόρνο
ΓΕΦΥΡΑ | ΧΟΡΔΙΕΡΑ
2,00 €
Έβενος για γέφυρα - καβαλάρη
ΓΕΦΥΡΑ | ΧΟΡΔΙΕΡΑ
6,00 €
Παλύσανδρος Ινδιών για για γέφυρα-καβαλάρη
Indian rosewood bridge blank
ΓΕΦΥΡΑ | ΧΟΡΔΙΕΡΑ
8,00 €
Χορδιέρα ποντιακής λύρας από έβενο
ΓΕΦΥΡΑ | ΧΟΡΔΙΕΡΑ
3,00 €
Χορδιέρα ποντιακής λύρας από παλύσανδρο
ΓΕΦΥΡΑ | ΧΟΡΔΙΕΡΑ
3,00 €