ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ

ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ

Έτοιμο μανίκι 3χορδου μπουζουκιού, τζουρά
Ready made neck for 3cource bouzouki | tzouras
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
42,00 €
Έτοιμο μανίκι 4χορδου μπουζουκιού
Ready made neck for 4cource bouzouki
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
45,00 €
Spanish cedar
Ισπανικος αρωματικός κέδρος
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
15,00 €
Καράουλο - Κλειδιέρα από σαπέλι
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
5,00 €
Καράουλο - κλειδιέρα από σαπέλι με στρώση από ξύλο
Sapeli laminated headstock blank
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
7,00 €
Καράουλο - Κλειδιέρα από φλαμούρι
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
5,00 €
Καράουλο - κλειδιέρα από φλαμούρι με στρώση από ξύλο
Linden wood laminated headstock blank
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
7,00 €
Κόντρα από wenge
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
3,50 €
Κόντρα από wenge
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
4,50 €
μανίκι μπουζουκιού - τζουρά από σαπέλι
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
17,00 €
μανίκι μπουζουκιού - τζουρά από φλαμούρι
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
17,00 €
μανίκι μπουζουκιού από σαπέλι
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
17,00 €
μανίκι μπουζουκιού φλαμούρι
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
17,00 €
μανίκι neck-through ηλ.κιθάρας - μπάσου
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
50,00 €
μανίκι neck-through ηλ.κιθάρας - μπάσου
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
50,00 €
μανίκι neck-through ηλ.κιθάρας - μπάσου
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
60,00 €
μανίκι neck-through ηλ.κιθάρας - μπάσου
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
60,00 €
Σετ για μανίκι  κιθάρας | ηλ.κιθάρας | ηλ.μπάσου από σαπέλι
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
17,00 €
Σετ για μανίκι  κιθάρας | ηλ.κιθάρας | ηλ.μπάσου από σαπέλι
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
22,00 €
Σετ για μανίκι  κιθάρας | ηλ.κιθάρας | ηλ.μπάσου από σαπέλι
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
32,00 €
μανίκι κιθάρας από φλαμούρι
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
17,00 €
Κατασκευή λαιμός κιθάρας από φλαμούρι
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
22,00 €
μπράτσο κιθάρας από φλαμούρι
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
32,00 €
μανίκι λαούτου
ΜΑΝΙΚΙΑ | ΚΟΝΤΡΕΣ | ΚΛΕΙΔΙΕΡΑ-ΚΑΡΑΟΥΛΟ
17,00 €
Σελίδα 1 από 2