ΣΕΤ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Δούγιες και πλαϊνά για σκάφος ούτι από bubinga (τριανταφυλλιά)
bubinga oud bowl set
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
60,00 €
Δούγιες και πλαϊνά για σκάφος ούτι από wenge (βέγκε)
Δούγιες και πλαϊνά για σκάφος ούτι από wenge (βέγκε)
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
50,00 €
Δούγιες και πλαϊνά για σκάφος ούτι από zebrano (ζεμπρανό)
zebrano oud bowl set
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
65,00 €
Δούγιες και πλαϊνά για σκάφος ούτι από Ελληνική καρυδιά
european walnut oud bowl set
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
40,00 €
Δούγιες και πλαϊνά για σκάφος ούτι από καρυδιά Αμερικής
american walnut oud bowl set
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
50,00 €
padauk oud bowl set
Δούγιες και πλαϊνά για σκάφος ούτι από παντούκ
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
45,00 €
Δούγιες και πλαϊνά για σκάφος ούτι από σφένδαμο
Maple oud bowl set
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
40,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος λαούτου από bubinga (τριανταφυλλιά)
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος λαούτου από bubinga (τριανταφυλλιά)
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
55,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος λαούτου από wenge (βέγκε)
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος λαούτου από wenge (βέγκε)
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
50,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος λαούτου από zebrano (ζεμπρανό)
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος λαούτου από zebrano (ζεμπρανό)
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
65,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος λαούτου από Ελληνική Καρυδιά
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος λαούτου από Ελληνική Καρυδιά
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
40,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος λαούτου από Καρυδιά Αμερικής
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος λαούτου από Καρυδιά Αμερικής
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
50,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος λαούτου από Παντούκ
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος λαούτου από Παντούκ
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
45,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος λαούτου από Σφένδαμο
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος λαούτου από Σφένδαμο
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
40,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μαντολίνου από bubinga (τριανταφυλλιά)
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μαντολίνου από bubinga (τριανταφυλλιά)
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
40,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μαντολίνου από zebrano
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μαντολίνου από zebrano
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
52,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μαντολίνου από Ελληνική καρυδιά
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μαντολίνου από Ελληνική καρυδιά
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
28,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μαντολίνου από καρυδιά Αμερικής
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μαντολίνου από καρυδιά Αμερικής
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
35,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μαντολίνου από μουριά
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μαντολίνου από μουριά
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
35,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μαντολίνου από παντούκ
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μαντολίνου από παντούκ
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
30,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μαντολίνου από σφένδαμο
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μαντολίνου από σφένδαμο
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
30,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μπαγλαμά από bubinga (τριανταφυλλιά)
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μπαγλαμά από bubinga (τριανταφυλλιά)
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
30,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μπαγλαμά από wenge (βέγκε)
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μπαγλαμά από wenge (βέγκε)
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
30,00 €
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μπαγλαμά από zebrano
Δούγιες πλαϊνά και κολάντζα για σκάφος μπαγλαμά από zebrano
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ-ΣΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
44,00 €
Σελίδα 1 από 4