ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ

ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ

Καπάκι ποντιακής λύρας από έλατο
Spruce top for pontic lyra (kemence)
5,00 €