ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ

ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ

Tαστιέρα από έβενο για ποντιακή λύρα
Tαστιέρα από έβενο για ποντιακή λύρα
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ
7,00 €
Κεντητή ταστιέρα ποντιακής λύρας
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ
45,00 €
Κεντητή ταστιέρα ποντιακής λύρας
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ
40,00 €
Κεντητή ταστιέρα ποντιακής λύρας
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ
35,00 €