ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ

ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ

Χορδιέρα ποντιακής λύρας από έβενο
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ
3,00 €
Χορδιέρα ποντιακής λύρας από παλύσανδρο
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ
3,00 €