ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ

ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ

Χορδιέρα ποντιακής λύρας από έβενο
3,00 €
Χορδιέρα ποντιακής λύρας από παλύσανδρο
3,00 €