ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ

ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ

Αλεζουάρ κωνικό
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ
63,00 €
Ανταλλακτική λάμα για πριόνι Back Saw Powergrip
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ
14,00 €
Ανταλλακτική λάμα για πριόνι Dozuki Mini Fine 150 - crosscut [0.35]
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ
23,99 €
Πριόνι Back Saw Powergrip για χάραγμα τάστων
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ
24,00 €
Πριόνι Dozuki Mini Fine 150 - crosscut για χάραγμα ταστιέρας
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ
35,00 €