ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΤΖΟΥΡΑ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΤΖΟΥΡΑΣ

Bone saddle
4,50 €
κόκαλο 5mm για επάνω καβαλάρη
6,50 €