ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΤΖΟΥΡΑ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΤΖΟΥΡΑΣ

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Double action truss rod
9,00 €
Βέργα διπλής κατεύθυνσης για μάνικα μουσικών οργάνων
9,00 €
Βέργα διπλής κατεύθυνσης για μανίκι μουσικών οργάνων
9,00 €