ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΤΖΟΥΡΑ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΤΖΟΥΡΑΣ

Ανταλλακτική λάμα για πριόνι Dozuki Mini Fine 150 - crosscut [0.35]
24,00 €
Κόφτης τάστων Hosco
Κόφτης τάστων Hosco
46,00 €
Πριόνι Back Saw Powergrip για χάραγμα τάστων
24,00 €
fret_file_set.jpg
60,00 €
λίμες για κόκαλο καβαλάρη μπουζουκιού
88,00 €