ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΤΖΟΥΡΑ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΤΖΟΥΡΑΣ

Χορδές 6χορδου μπουζουκιού
Strings for 3 course bouzouki and tzouras
5,50 €
Χορδές 8χορδου μπουζουκιού
Strings for 4 course bouzouki
6,50 €