ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

Φιλέτο οργανοποιίας Νο 681
Purfling1.5mm
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 682
Purfling No 682
1,50 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 684
Purfling No 684
2,35 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 694
Purfling No 694
1,50 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 696
Purfling No 696
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 863
Purfling No 863
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 982
Purfling No 982
3,75 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 993
Purfling No 993
3,75 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 996
Purfling No 996
3,75 €