ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

Ξύλινο φιλέτο κίτρινο
Yellow wood veneer inlay
4,00 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 490
1,65 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 685
Purfling No 685
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 860
Purfling No 860
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 861
Purfling No 861
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 862
Purfling No 862
1,25 €