ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

Φιλέτο οργανοποιίας Νο 976
Purfling No 976
3,75 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 982
Purfling No 982
3,75 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 986
Purfling No 986
3,75 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 990 ψαροκόκαλο
Purfling No 990 herringbone
4,00 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 993
Purfling No 993
3,75 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 996
Purfling No 996
3,75 €