ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΦΙΛΕΤΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

Ξύλινο φιλέτο κίτρινο
Yellow wood veneer inlay
4,00 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 490
1,65 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 566
Violin purfling. Black fiber-maple-black fiber
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 681
Purfling1.5mm
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 682
Purfling No 682
1,50 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 683
Purfling Νο 683
1,75 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 684
Purfling No 684
2,35 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 685
Purfling No 685
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 686
Purfling No 686
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 689
Purfling No 689
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 690
Purfling No 690
2,50 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 691
Purfling No 691
2,65 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 692
Purfling No 692
2,40 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 693
Purfling No 693
5,00 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 694
Purfling No 694
1,50 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 696
Purfling No 696
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 697
Purfling No 697
2,70 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 698
Purfling No 698
2,50 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 860
Purfling No 860
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 861
Purfling No 861
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 863
Purfling No 863
1,25 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 976
Purfling No 976
3,75 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 982
Purfling No 982
3,75 €
Φιλέτο οργανοποιίας Νο 986
Purfling No 986
3,75 €
Σελίδα 1 από 2