ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΟΥΤΙ

ΟΥΤΙ

Spanish cedar
Ισπανικος αρωματικός κέδρος
15,00 €
Καράουλο - Κλειδιέρα από σαπέλι
5,00 €
Καράουλο - κλειδιέρα από σαπέλι με στρώση από ξύλο
Sapeli laminated headstock blank
7,00 €
Καράουλο - Κλειδιέρα από φλαμούρι
5,00 €
maple neck blank
17,00 €