ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΟΥΤΙ

ΟΥΤΙ

Έβενος για γέφυρα - καβαλάρη
6,00 €
Παλύσανδρος Ινδιών για για γέφυρα-καβαλάρη
Indian rosewood bridge blank
8,00 €