ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΟΥΤΙ

ΟΥΤΙ

Καράουλο - Κλειδιέρα από σαπέλι
ΟΥΤΙ
5,00 €
Καράουλο - κλειδιέρα από σαπέλι με στρώση από ξύλο
Sapeli laminated headstock blank
ΟΥΤΙ
7,00 €
Καράουλο - Κλειδιέρα από φλαμούρι
ΟΥΤΙ
5,00 €
Καράουλο - κλειδιέρα από φλαμούρι με στρώση από ξύλο
Linden wood laminated headstock blank
ΟΥΤΙ
7,00 €