ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΟΥΤΙ

ΟΥΤΙ

Ασετόπαστα μαύρη για φιγούρα μπουζουκιού
Ψαρόκολλα
Fish glue