ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΟΥΤΙ

ΟΥΤΙ

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Ψαρόκολλα
Fish glue
4,00 €
Linden blank for oud heel block
4,00 €
Πριόνι Dozuki Mini Fine 150 - crosscut για χάραγμα ταστιέρας
35,00 €
Πριόνι Back Saw Powergrip για χάραγμα τάστων
24,00 €
Καμαρόξυλο ερυθρελάτης
7,00 €
Ανταλλακτική λάμα για πριόνι Dozuki Mini Fine 150 - crosscut [0.35]
24,00 €
Ανταλλακτική λάμα για πριόνι Back Saw Powergrip
14,00 €
Titebond® Glue Original 946 ml. Ειδική κόλλα ξύλου
21,00 €
Κόλλα οργανοποιίας
12,00 €
Titebond κόλλα
52,00 €
Titebond Glue Original 237ml
7,00 €