ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΟΥΤΙ

ΟΥΤΙ

Titebond Glue Original 237ml
7,00 €
Κόλλα οργανοποιίας
12,00 €
Έβενος για γέφυρα - καβαλάρη
6,00 €
Καράουλο - Κλειδιέρα από σαπέλι
5,00 €
Καράουλο - κλειδιέρα από σαπέλι με στρώση από ξύλο
Sapeli laminated headstock blank
7,00 €
Καράουλο - Κλειδιέρα από φλαμούρι
5,00 €
Παλύσανδρος Ινδιών για για γέφυρα-καβαλάρη
Indian rosewood bridge blank
8,00 €
Ψαρόκολλα
Fish glue
4,00 €