ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΟΥΤΙ

ΟΥΤΙ

Ψαρόκολλα
Fish glue
4,00 €
Καράουλο - Κλειδιέρα από φλαμούρι
5,00 €
Καράουλο - κλειδιέρα από σαπέλι με στρώση από ξύλο
Sapeli laminated headstock blank
7,00 €
Καράουλο - Κλειδιέρα από σαπέλι
5,00 €
Κόλλα οργανοποιίας
12,00 €
Titebond Glue Original 237ml
7,00 €