ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΟΥΤΙ

ΟΥΤΙ

Ψαρόκολλα
Fish glue
4,00 €
maple neck blank
17,00 €
Spanish cedar
Ισπανικος αρωματικός κέδρος
15,00 €
Titebond® Glue Original 946 ml. Ειδική κόλλα ξύλου
21,00 €
Κόλλα οργανοποιίας
12,00 €
Titebond κόλλα
52,00 €
Titebond Glue Original 237ml
7,00 €