ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΟΥΤΙ

ΟΥΤΙ

Ψαρόκολλα
Fish glue
4,00 €
Όστρακο τετράγωνο λευκό
15,00 €
Όστρακο τετράγωνο paua
15,00 €
Όστρακο ρόμβος λευκό
7,00 €
Όστρακο ρόμβος paua
17,00 €
Κόλλα οργανοποιίας
12,00 €
Titebond Glue Original 237ml
7,00 €
Dots όστρακο white mother of pearl
Dots όστρακο white mother of pearl
5,00 €
Dots όστρακο paua
5,00 €
Dots όστρακο gold mother of pearl
5,00 €
Dots όστρακο black mother of pearl
5,00 €
Dots λευκό συνθετικό
Dots λευκό συνθετικό
1,70 €