ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΟΥΤΙ

ΟΥΤΙ

Πατούρα από έλατο
Spruce kerfed lining
ΟΥΤΙ
3,50 €
Πατούρα τριγωνική από κέδρο
Cedar traditional kerfed lining
ΟΥΤΙ
6,50 €
Πατούρα από μαόνι στρογγυλεμένη
Mahogany rounded kerfed linings
ΟΥΤΙ
4,00 €
Πατούρα από σαπέλι τριγωνική
Sapeli traditional kerfed linings
ΟΥΤΙ
5,00 €