ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΟΥΤΙ

ΟΥΤΙ

Ανταλλακτική λάμα για πριόνι Back Saw Powergrip
14,00 €
Spanish cedar
Ισπανικος αρωματικός κέδρος
15,00 €
Καμαρόξυλο ερυθρελάτης
7,00 €
Πριόνι Back Saw Powergrip για χάραγμα τάστων
24,00 €
Πριόνι Dozuki Mini Fine 150 - crosscut για χάραγμα ταστιέρας
35,00 €
maple neck blank
17,00 €